Algemene Voorwaarden

“Vrienden Van Renaissance”, “Sponsors Van Renaissance” (beide hierna te noemen: donateur(s)), “Renaissance Ticketservice”, “Renaissance Entertainment” en “Renaissance Fanshop” zijn onderdelen van Theatergroep Renaissance.

Onze website is voorzien van een SLL-Certificaat. Dat betekent dat we aan alle wettelijke eisen voldoen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens en betaalgegevens. Wij streven naar een voortdurende verbetering van de beveiliging van uw gegevens. Bij misbruik door hackers zullen wij aangifte doen bij de politie.

Wij verstrekken persoonsgegevens nooit aan derden. Indien wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken, zullen wij altijd vooraf toestemming aan u vragen.

Onze website is verplicht om vooraf toestemming aan u te vragen betreffende cookies. Je leest hier meer over in onze Cookie Policy.

Wij zijn verplicht om bij mogelijke verdenking van misbruik of fraude, aangifte te doen bij de politie.

Wij streven ernaar om u ten allen tijde van een uitstekende service te voorzien. Bij vragen staan wij u graag te woord.

Indien je akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, verzoeken wij vriendelijk het vakje aan te vinken in het desbetreffende formulier. Zonder het vakje aan te vinken kan er géén overeenkomst tot stand komen.

Indien er nog vragen zijn, dan kun je uiteraard contact met ons opnemen via onze contactgegevens onder aan de website.